11
10
7
8
9
3
4
5
1
14
13
2

דירת גג בתל אביב  I  צילום ישראל כהן